Neem eens wat meer Tijd voor mij

Disclaimer

Tijd Voor Mij besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Tijd Voor Mij spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Tijd Voor Mij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Tijd Voor Mij spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar Tijd Voor Mij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Tijd Voor Mij of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Tijd Voor Mij. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Tijd Voor Mij.